KLUB ŁUCZNICZY-A3D Toszek

AKTUALNOŚCI

KLUB

ŁUCZNICZA SZKÓŁKA

ŁUCZNICTWO TARCZOWE

ŁUCZNICTWO TERENOWE

 

SPRZĘT ŁUCZNICZY

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

OFERTA DLA FIRM I INSTYTUCJI

KONTAKT

GALERIA

LINKI

 

 

   

   

ŁUCZNICZA SZKÓŁKA


ŁUCZNICTWO TARCZOWE (TARGET)

   

  

Łucznictwo tarczowe - jedna z najbardziej licznie uprawianych dyscyplin łuczniczych, obejmująca strzelanie z określonych odległości do celów w postaci tarcz z punktowanymi polami od 0 do 10 punktów.

 
Poszczególne konkurencje (różniące się odległościami na jakich się strzela, liczbą serii i czasem na wystrzelenie strzał w serii oraz liczbą strzał w serii), zależą od miejsca rozgrywania zawodów (halowe w okresie jesienno-zimowym 18m lub letnie tory otwarte od 30 do 90m), wieku i płci zawodników oraz typu łuków (łuki klasyczne i bloczkowe).

 
Poszczególne konkurencje różnią się także od siebie wielkością tarcz i znajdujących się na nich pół punktowych. Tarczowe łucznictwo klasyczne rozgrywane na torach otwartych na dystansie 70m jako jedyne jest dyscypliną olimpijską.

  

cdn.

źródło: www

    

    


ŁUCZNICTWO NA TORACH OTWARTYCH (OUTDOOR)

  

cdn.

         


ŁUCZNICTWO HALOWE (INDOOR)

   

Nowe tarcze do łucznictwa halowego (2012r.)

Vertical-C (tarcza dla łuków bloczkowych - Compound)

Vertical-R (tarcza dla łuków klasycznych - Recurve) 

   

Łucznictwo halowe (Indoor) - jest jedną z form łucznictwa tarczowego. Obejmuje strzelanie z dystansu 18m do 3 tarcz o średnicy 20cm umieszczonych pionowo. Każda z tarcz ma 5 pól punktowanych (10-9-8-7-6). Średnica najwyżej punktowanego pola to 2cm w przypadku łuków bloczkowych oraz 4cm dla łuków klasycznych. Do każdej tarczy oddaje się 1 strzał. Każda seria liczy 3 strzały. Najczęściej strzela się 2 rundy po 10 serii, czyli 2x 30strzał. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 600.

   

  

       

cdn.